PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

Per 1 juli 2002 is er nagenoeg ongemerkt een wijziging van kracht geworden van het SOLAS/74-verdrag. Nederland heeft het verdrag volledig geratificeerd waardoor de inhoud een wettelijke verplichting is voor zowel de Nederlandse regering als voor Nederlandse schepen. De meeste bepalingen uit dit verdrag golden en gelden slechts voor schepen die onder de Schepenwet vallen, oftewel schepen die commercieel gebruikt werden en groter zijn dan 150 GT.
Echter, met name de wijzigingen in Hoofdstuk 5 - veilgheid van navigatie - hebben ook gevolgen en gelden voor zeegaande jachten, ongeacht of deze bedrijfsmatig gebruikt worden. Dit feit zorgde in Engeland voor grote commotie maar is hier in Nederland tot op heden volledig onopgemerkt gebleven.
Regel 1 van het gewijzigde hoofdstuk V geeft overduidelijk aan dat evenals de COLREG's en MARPOL-regels, deze nieuwe eisen gelden voor ALLE SCHEPEN, op ALLE SOORTEN REIZEN en niet slechts schepen die onder de schepenwet vallen. (bedrijfsmatig gebruikt worden) Daarnaast zijn er nog een aantal eisen die elk land zelf verplicht kan stellen aan zelf te bepalen categoriŽn schepen (jachten).
In het kort moeten alle zeegaande jachten voortaan:

  - Een deugdelijk uitgewerkt vaarplan (naar IMO-richtlijnen) gemaakt hebben voor ze een zeehaven verlaten kompleet met een inschatting van de vaardigheid van de bemanning (R-34)
  - Een goedgekeurde radarreflector hebben (R-19.2.1.7)
  - Een overzicht van de IMO- "LIFE-SAVING SIGNALS" moet direkt voorhanden zijn. (R-29)
  - De kapitein moet direkt melding maken (liefst aan de dichstbijzijnde kustwacht) van ijsgang, gevaarlijke drijvende voorwerpen of hevige storm indien deze nog niet eerder door de bevoegde instanties zijn gemeld. (R-31, R-32)
  -  Elk schip is verplicht om op elke noodoproep te reageren en daarbij bepaalde SAR- procedures in acht te nemen. (R-33)

Desgevraagd laat de Inspectie Verkeer en Waterstaat weten dat deze eisen inderdaad gelden voor jachten die de zee op gaan maar dat toezicht op de naleving hiervan geen prioriteit heeft. De meeste eisen getuigen van goed zeemanschap en zullen dus geen problemen opleveren aan boord van de meeste jachten. Met weinig kosten en moeite kan aan de overige voorwaarden worden voldaan, hoewel iets simpels als voornoemde tabel van signalen nog niet zomaar verkrijgbaar is. Als het echter misgaat en men voldoet niet aan de nieuwe regels, is het natuurlijk kat-in-het-bakkie voor de familie Moskovich c.s. en kunnen de gevolgen qua aansprakelijkheid en financiŽn aanzienlijk zijn. Een brochure van IVW over deze eisen kunt U in pdf formaat downloaden.